Tumblelog by Soup.io
  • kochajmnie
  • msitudinis
  • weightless
  • saferin
  • loveproof
  • JJunkie
  • salami
  • Marie-Edwige
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

4712 2d5c 450
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
  Krótki manifest o samotności.

Ona nie unosi się dźwiękiem.
Nie szuka poklasku.
Chlubi się ciszą.

Towarzyszem nocnych rozmów
Niekończące się spacery.
Pustka zimnego miasta.
Przydrożne lampy.
I drzewa w parku.
Stara huśtawka która skrzypi.
I śpiące ptaki.

Wsłuchiwanie się w odgłos własnych kroków.
Niosących wyraźne echo wewnątrz pustego, zziębniętego serca.

Samotność to brak zegarka.

Jedyną Jej wadą brak dotyku.
Skóry.
Włosów.
Zapachu.

[...] Człowieka...

Samotność to wielki bunt.
Wymierzony przeciwko samemu siebie.
— Piotr Tokarz
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty

November 17 2017

Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka vialambadada lambadada
7576 2ecb 450
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
3146 935e 450
Reposted fromerial erial viaahora ahora
6150 8bce 450
Reposted fromczajnikq czajnikq viaahora ahora
3602 08d2 450
Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?
Reposted fromzenibyja zenibyja viajointskurwysyn jointskurwysyn
1667 c8ab 450

I love everything about this film.

4109 e196 450
Reposted frombrumous brumous viamoai moai
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
2717 f7ba 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
3875 69f1 450
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaahora ahora
3851 5327 450
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaahora ahora
6219 b770 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viaahora ahora
5240 bf4c 450
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaToshi Toshi
0680 34eb 450

xcoffees:

brown/modern blog :) 

0137 70ed 450

eredion:

This. This is what I want to experience one day before I die.

Reposted fromSkydelan Skydelan viatutus tutus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl